Parduotuvės taisyklės

PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Parduotuvės savininkas - UAB Telemarketing, Juozapavičiaus 6, Vilnius

Įmonės kodas: 300073688, PVM LT100001454013


Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „monetaria.lt“ taisyklės
1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Sąlygos ir Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu monetaria.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
2.Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje monetaria.lt Pirkėjas gali dviem būdais:
2.1.užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
2.2..nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
3.Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1. tiek 2.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 3 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje monetaria.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
5. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
6. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš savo elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@monetaria.lt.
7.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje monetaria.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 6 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik EU teisės aktų numatyta tvarka.
8. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes monetaria.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su monetaria.lt internetine parduotuve ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekę reikia atsiųsti adresu: UAB „Telemarketing“ (Vilniaus Tranzitas), Jurgio Dobkevičiaus g. 7 – 4 sandelys , LT-02189 , Vilnius, apmokant siuntimo išlaidas. Kartu su preke reikia pateikti laisvos formos prašymą grąžinti pinigus, nurodant sąskaitos savininko vardą ir pavardę bei sąskaitos numerį.
10.Taisyklių 9 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
11.Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
12. Pirkėjas, naudodamasis „monetaria.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti šalies teisės aktų.
13.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės “monetaria.lt” teikiamomis paslaugomis.
14.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3, 4, 5, 6, 7 punktuose ir šalies teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
16.Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 9. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 10 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
17.Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
18. Prekės yra išsiunčiamos kitą darbo dieną ir pristatomos per 3 darbo dienas.
19. Įmonės administracija be išankstinio įspėjimo turi teisę keisti produktų aprašymus.