Vincui Kudirkai skirtas gryno sidabro medalis

Vincui Kudirkai skirtas gryno sidabro medalis

Šis atminimo medalis yra skirtas Lietuvos valstybės himnui - „Tautiškai giesmei“ bei jos autoriui Vincui Kudirkai.

Pirmąsyk šis kūrinys, kuriam V. Kudirka sukūrė žodžius ir muziką, buvo išspausdintas prieš 125-erius metus: 1898 m. rugsėjo 15 d. šeštajame „Varpo“ numeryje. 

„Jei jis nieko kito nebūtų parašęs, tik tą vieną dalyką, ir tai jo vardas būtų gyvas tautos lūpose, kaip kad yra šiandien“, - taip kadaise rašyta JAV leistame mėnesiniame kultūros žurnale „Aidai“.

Tačiau Vinco Kudirkos (1858 m. gruodžio 31 d.- 1899 m. lapkričio 16 d.) veikla buvo kur kas platesnė ir gilesnė, be to, aiškiai nukreipta į vieną tikslą - lietuvių tautos budinimą, keliant į dienos šviesą labai aiškias tuometinio gyvenimo problemas, įskaitant ir ekonominius klausimus, visų pirma, per „Varpo“ mėnraštį, kurį įkūrė kartu su kitais Varšuvos lietuviais studentais 1889 m.

Daug laiko V. Kudirka skyrė ir muzikai - muzikavo nuo mažumės, be to, parengė ir išleido pirmąjį harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinį vyrų chorui „Kanklės“, kuriame esama ir greičiausiai jo harmonizuotų dainų, žinomų iki šių dienų, pavyzdžiui, „Sėjau rūtą“, „Ant kalno karklai“, „Močiute mano“.

Džiova sirgęs V. Kudirka mirė nesulaukęs 41-ojo gimtadienio. Palaidotas Meištų kapinėse.

Šiandien Kudirkos Naumiestyje veikia V. Kudirkos muziejus, be to, šiame mieste, Šakiuose ir Vilniuje yra jam dedikuoti paminklai. Lietuvoje veikia ne viena jo vardo mokykla, yra jo vardu pavadintų aikščių, gatvių. Jis buvo pavaizduotas ir ant 500 litų banknoto.

Medalio averse iškaldintas Vinco Kudirkos portretas. Viršuje nurodytas jo vardas, apačioje - gimimo ir mirties datos: „1858-1899“. Fone - „Tautiškos giesmės“ natų fragmentas. Medalio aversas taip pat yra puoštas rūtos žiedais, simbolizuojančiais V. Kudirkos indėlį į lietuvių tautos žadinimą bei kultūros puoselėjimą. Kartu tai simboliška detalė, primenanti vieną iš greičiausiai jo paties harmonizuotų liaudies dainų „Sėjau rūtą“.

Medalio reverse, varpo fone yra iškaldinti du pirmieji „Tautiškos giesmės“ posmai bei užrašas: „ŽODŽIAI IR MUZIKA VINCO KUDIRKOS“. Apačioje nurodyti medalio leidimo metai - 2023.Leidimo metai:

2023

Pavadinimas:     

Vincui Kudirkai bei „Tautiškai giesmei“ skirtas gryno sidabro medalis

Masė:                       

31,1 g

Matmenys:                 

39 mm

Metalas:                        

Sidabras (999/1000) 

Nukaldinta:                      

Didžioji Britanija

Aversas:                          

Vinco Kudirkos portretas bei „Tautiškos giesmės“ natų fragmentas

Reversas:                        

Varpo fone iškaldinti du pirmieji „Tautiškos giesmės“ posmai

Kokybė:                       

Overseas proof

Tiražas Lietuvoje:            

1500 vnt.


Medalis siunčiamas kartu su numeruotu sertifikatu.


  • Prekės kodas: 2831
  • Prieinamumas: Sandėlyje
  • 109.00€
  • Be PVM: 90.08€